Søknadsportalen for barnehage og SFO blir midlertidig stengt i tidsrommet 6. til 23. oktober. Årsaken er at Bergen kommune skal gjennomføre en omfattende oppdatering av opptakssystemet.


NB Svare på tilbud/ Si opp plass/ Endre søknad i perioden 6.til 23 oktober.
Ønsker du å si opp plassen- kontakt barnehagen
Svare på tilbud om barnehageplass - kontakt barnehagen.
Det er ikke mulig å endre søknad.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du "Søk Barnehage-plass" eller "Søk SFO-plass" i menyen over.

Ledige plasser
For oversikt over ledige barnehageplasser velger du "Søk barnehage-plass" i menyen over og deretter "Ledige plasser".

Tilbud om barnehageplass
Det er kun den som søker som mottar tilbud om plass og kan svare på tilbudet.
Tilbud om plass kommer elektronisk og må også besvares elektronisk via ID-porten.